2006-01-19

Folkpartiets nødvendige udlændingepolitik

Folkpartiets integrationspolitiska talesman Mauricio Rojas gästar idag Hageby, ett område i Norrköping som utpekas av folkpartiet som "utsatt". Det innebär att de boende i sådana "invandrartäta" områden enligt folkpartiets fasta vilja ska bli utsatta för särskilt mycket statlig repression parat med diverse försämringar av sociala förmåner. Allt i sann liberal anda och givetvis för att förhindra raskravaller och en allmän degenerering av samhället.

Mauricio fights justice Lagom till pressjippot - motto: Vi vågar faktiskt ta oss till detta farliga område för att visa att vi bryr oss om er stackars svartskallar som sossarna förvandlat till småkriminella, icke upplysta dagdrivare i nedklottrade och allmänt trista bostadskvarter - publicerar Rojas tillsammans med två lokala folkpartistiska talanger en debattartikel i Norrköpings tidningar.

Rojas och hans polare uppmanar även allmänheten att ”bry sig om Hageby”. Hageby beskrivs i dystra ordalag: de disponibla inkomsterna är låga, arbetslösheten är hög, antalet ohälsodagar är stor, barnens resultat i skolan dåliga. Allt detta, enligt folkpartisterna, pga ”socialdemokratins misslyckande och det svek mot de mest utsatta som den regerande vänsterkoalitionen har presterat under det senaste decenniet”.

Förutom att det mig veterligen inte har funnits någon koalitionsregering i Sverige under just det senaste decenniet, är det intressant att notera att folkpartisternas engagemang för Hageby i princip bara mynnar ut i ett ganska oförblommerat utpekande av Hagebyborna som brottsbenägna, bidragssnyltande element som bara genom en tveksam blandning av småföretagsstöd, fler poliser och social disciplinering skulle kunna förvandlas till nyttiga (dvs självförsörjande) medborgare.

De fem punkter som föreslåss som räddningen för Hageby – ”utvecklingsgaranti”, ”kunskaps- och språkgaranti”, omvandling av hyres- till bostadsrätter, ”investeringsfond för nyföretagande och entreprenörskap” och tredubblingen av antalet närpoliser – är väl värda att diskuteras med Hagebyborna. Men det skulle nog kunna visa sig att just dem inte helt delar Mauricio Rojas intryck att ett väpnat förortsuppror är att vänta om Hagebyborna inte disciplineras genom diskriminerande säråtgärder (t ex vill de bara på Hagebyskolan införa särskilda krav på eleverna som t o m ska tvingas gå om det sista skolåret) och ökad polisnärvaro.

Men det slår mig ännu mera att argumenten och även punktkraven känns märkligt bekanta.

Och, mycket riktigt – bortsett från förslaget att ökFolkpartiet vänder blicken dita
somliga Hagebybornas utanförskap genom att stänga deras tillgång till hyreslägenheter – så verkar debattartikeln (liksom folkpartiets nya integrationspolitiska profil i övrigt) vara ett utdrag av kravkatalogen Den nødvendige udlændingepolitik, som rasistiska Dansk folkeparti presenterade redan år 2001.

Läs själv och begrunda:
”En vellykket integrationslovgivning skal have som mål, at indvandrere indgår i samfundslivet på linje med danske statsborgere. Det betyder, at indvandrere skal deltage i uddannelse, og inddrages i arbejdsmarkedet, i erhvervslivet og i fritids- og kulturaktiviteter på lige fod med danskere. Det er væsentligt, at de pågældende lever op til de samfundsnormer og spilleregler, der gælder i det danske samfund og selv yder en aktiv indsats for at blive nyttige samfundsborgere. … Undervisningsforløbet skal afsluttes med en prøve, som dokumenterer, at den pågældende har tilegnet sig et godt kendskab til sprog og samfundsforhold. … Det er ødelæggende for integrationsprocessen, hvis en meget stor del af herboende udlændinge er udenfor arbejdsmarkedet. Erhvervsrettet aktivering og indslusning på arbejdsmarkedet er derfor et afgørende vigtigt indsatsområde.”

För övrigt så vore det kul om de hittills misstänkt lugna och mycket utanförstående ungdomsligisterna i Hageby skulle ta Mauricio Rojas besök hos dem som anledning för att äntligen hörsamma Norrköpingsfolkpartisternas provokationer och ta till franska metoder för att visa sitt missnöje. På riktigt alltså.

La lutte continué! (Eller vad det nu heter).

3 kommentarer:

Vetenskap och socialism sa...

Instämmer!

Själv bor man i det av Folkpartiet 50:e rankade Marielund, och vågar han sig hit så ska jag och alla jugoslaviska tanter ge oss på honom!

Mathias Sundin sa...

Jag bor där också. Varför skriver du inte i debattartikeln att du är vänsterpartist Henning?

Henke sa...

Varat styr medvetandet. Och så har vi väl alla vårt lilla smörgåsbord av olika identiteter, icke sant? I det här fallet närdes min indignation av det faktum att jag ingår i en forskningsmiljö som faktiskt fokuserar på integrations- och migrationsrelaterade frågor.
Bra att veta, f.ö., att även Liberala ungdomsförbundet delar min irritation över "liberal" integrationspolitik a la Rojas...