2007-12-30

Profilera mera

tankeställare
Anders Svensson sammanfattar i dag några av de kommentarer som Staffan Norberg har provocerat med sin artikel på Dn-debatt i går.

Han frågar sig avslutningsvis vad Norbergs kritiker vill och ställer de följande frågot till oss:

Hur skapar vi en bred och framgångsrik vänster i Sverige? Ett parti som inte är ett lillsosseparti eller ett stalinistparti.
Hur ska vi gå till väga för att skapa en bred och stor vänstertidning i Sverige? En tidning som kan motsvara Klassekampen?
Hur bygger vi upp en bred och effektiv social rörelse mot nedskärningar och privatiseringar i Sverige?

Det är bra frågor. Frågan 2 vågar jag mig inte på. Kanske skulle man slå Arbetaren, Flamman och Intis ihop? Nja.

Fråga 3, det är jag övertygad om, kräver dels att LO hakar på. Dels kan den kanske få ett skjuts av ESF-processen. Vi får se.

Den första frågan svarar jag gärna på. För det första genom att konstatera att frågan är felformulerad: varför skapa ett nytt parti, när det redan finns ett parti som har alla förutsättningar att bli den breda vänsterns plattform som Anders och hans partikamrater i SP så gärna hinta om. Detta parti är förstås och trots allt Vänsterpartiet?

"Lillsossigheten" går att råda bot på genom bra kongressbeslut, systematiska medlemsutbildningar (de finns inte idag), en levande debattkultur samt viljan att ta sitt utomparlamentariska patos och sitt partiprogram på allvar.

Vänsterpartiet behöver det som vårt parti sedan länge saknat: tydliga profilfrågor som både svetsar partiet tillsammans och gränsar av oss från andra partier i allmänhet i allmänhet och sossarna i synnerhet. Profilfrågor som inte ska vara bra, men smala ("Avskaffa betygen"), inte heller bra, men för stora ("Avskaffa kapitalism nu!) utan s a s lagom stora ("Sverige ut ur EU").

Ett bra första steg vore enligt mig att äntligen sluta skona sossarna i valrörelsen. Det är mot dem vi behöver profilera oss, och det är till råga på allt sossarna som för tillfället profilerar sig som det mest konsekventa och mest radikala oppositionspartiet.

Men viktigast för (v) är nog att få igång en rörelsedynamik som förhindrar att hela partiets verksamhet går ut på att folk sitter i olika parlamentariska församlingar, där de i stort fungerar som alla andra parlamentariker.

Det behövs sammanfattningsvis helt enkelt mer bra folk i Vänsterpartiet, såna människor som du, Anders, och en hel massa andra.

PS: Att det skulle finnas "stalinister" inom dagens Vänsterparti (förutom undertecknad förstås, det har jag ju fått svart på vitt av några av dina partikamrater, Anders) vågar jag att betvivla, här kör Vänsterpartiets "vänsterkritiker" samma guilty-by-associationargument som Staffan Norberg senast och samtliga högerkritiker för jämnan.

Inga kommentarer: