2007-06-06

Rapport från Heiligendamm

G8 mötet börjar i kväll. Och blockaden började i dag.
Tusentals människor har trotsat demonstrationsförbudet och tagit sig fram till det stängslet som stänger in toppmötesdeltagarna i Heiligendamm. Vid stängslet drev flera vattenkanoner och martialiskt utrustade kravallpoliser folk tillbaka. Förutom vid enstaka undantag, då maskerade "autonoma" kastade sten på polisernas kontrollpunkter, var det uteslutande fredliga protesterande.

Demonstrerande lyckades under eftermiddagen blockera flera tillfartsvägar till Heiligendamm, däribland även den lilla järnvägen mellan Kühlungsborn och Heiligendamm som skulle användas för att transportera de ackrediterade journalisterna till toppmötet. Journalisterna, liksom andra deltagare och matleveranser tvingas nu ta sig sjöledes till Heiligendamm.Under en kort stund blockerades även en motorväg nära Rostock. Vid denna aktion greps nästan 100 personer av polisen.

Enligt en artikel i tidningen Junge Welt, som bekräftas av public service-tevekanalen NDR är de uppgifter om skadade poliser vid lördagens kravaller i Rostock, som ventilerades i helgen, starkt överdrivna. Sålunda finns bara två poliser som behandlades stationärt på sjukhus i lördags, de flesta "skadade" hade ringa men efter inandningen av tårgas.

Inga kommentarer: