2012-11-01

Kafka? Eller bara svek?


Kommunalpolitiken i Landskrona kan ibland kännas aningen Kafkaeskt.

I måndags var den styrande (borgerliga) fyrklövern, sverigedemokraterna och socialdemokraterna för en gångs skull saligt överens om att ändra bolagsordningen för AB Landskronahem. 

Det är intressant av många skäll - just nu planeras stora socialpolitiska förändringar i Landskrona. Och de planeras och drivs av ett borgerligt styre som hittills bara visat förakt för de landskronabor som tvingas försörja sig på olika bidrag. I en sådan situation borde man värna om det kommunala fastighetsbolaget viktiga roll som hyresledande aktör i staden med ett stort socialt ansvar. 

Men icke tänker våra kära vänner socialdemokraterna så. Istället hejar man på borgarna när de driver genom en policyändring som bl a innebär att kommunen skriver in i bolagsordningen att man ska överge principen att Landskronahem ska ta ett socialt ansvar i hela staden och vara icke-vinstdrivande.

Mot Vänsterpartiets ensamma röster ströks sålunda ett stycke där man definierade det kommunala fastighetsbolaget som allmännyttigt. I samma veva lade man till ett stycke där man uttryckligen undantar bolaget från kommunallagens förbud mot att driva bolag i vinstsyfte och formulerade avkastningskrav på Landskronahem.  

Att folkpartister, moderater och även miljöpartister och sverigedemokrater står för en sådan linje är knappast något nytt. Mer överraskande är att Landskronas arbetarkommun också gör det. Niklas Karlsson, socialdemokratisk kommunalråd, förklarade – tydligen något skuldmedveten – att detta var ett resultat av en politisk kompromiss.

Jag avstår från att kommentera vad jag tycker om den här sortens kompromisser med borgarna och andra politiska krafter som jag inte tycker om.

Men jag vill gärna ställa beslutet att ”justera” bolagsordningen för AB Landskronahem på det här sättet i relation till ett svar som jag fick av Torkild Strandberg, fp, samma måndag kväll. 

Bilden av Öster enligt de styrande i Landskrona.
Jag hade ställt en interpellation som kretsade kring ett annat kommunalt bolag, nya Landskrona Stadsutvecklings AB. Detta nya bolag får 95 miljoner pix av kommunen och ska tillsammans med fem privata fastighetsbolag tar sig an uppgiften att ”sanera” stadsdelen Öster/Centrum. (Notera f.ö. att Landskronahem med flit ställs utanför den här processen...)

”Sanering” är ju bara nyspråk i det här sammanhanget och innebär att man rustar upp fastigheter och kvarter för att förändra dem socialt. 

I klartext ska en ”bidragsberoende” problembefolkning som är känslig för hyreshöjningar och oemottagligt för frestelsen att förvärva bostadsrätter eller äga sina bostäder mer eller mindre tvingas flytta på sig. 


Nämnde Torkild Strandberg svarade så här på min fråga om nya Landskrona Stadsutvecklings AB måhända riskerar att gynna enskilda privata näringslivintressen? 

”[b]olaget ska arbeta för en stadsdel med bred social sammansättning. … Man ska verka för en balans mellan olika upplåtelseformer, motverka oseriöst fastighetsägande och verka för en sammanhållen och gemensam uthyrningspolicy. Då detta uppdrag är betydligt bredare än vad som kan betraktas som normalt finns det i bolagsordningen inskrivet att verksamheten ska bedrivas utan vinstintresse.

SIC!

Det är alltså fullt möjligt att definiera ett kommunal fastighetsbolag som ett bolag som bedriver verksamhet utan vinstintresse. 

Ungefär så som AB Landskronahem - Landskronas enskilt största hyresfastighetsägare - hittills har fungerat, m a o. Men i det ena fallet framstår det som helt utomjordiskt att ens fundera på det - i det andra fallet blir det ett förkläde för att kunna låtsas att man inte alls kommer att göra saker som kommer att resultera i att fördriva befintliga hyresgäster från sina hem. 

Kafka? eller kanske bara ett tecken på hyckleri från det ena lägret och svek från det andra??!

Som ordförande för Vänsterpartiet Landskrona kan jag bara lova en sak - oss vänsterpartister får ni inte att kompromissa bort vår övertygelse att allmännyttan har en viktig funktion: att garantera tillgång till välskötta hyreslägenheter åt alla - oavsett plånbokens storlek! 

Klart slut 

1 kommentar:

Anonym sa...

Hallo Hennig, ich bräuchte mal Deine Expertise zur schwedischen Innenpolitik. Kannst du mir Deine email-adresse schicken?

Beste Grüße
marian.krueger@linksfraktion.de