2012-11-20

Utländska agenter?

I dag träder en ny lag i kraft som innebär att ryska organisationer som helt eller delvis lever på pengar från utlandet framgent måste registrera sig som "utländska agenter" hos myndigheterna. De måste dessutom stämplar sina trycksaker med detta föga smickrande epitet.

I utländska media fördöms den nya lagen givetvis som ett simpelt redskap att tysta oppositionen.


En gammal demokratiskt tradition...

Den ryska regeringen däremot påpekar att USA alltsedan år 1938 har en Foreign AgentsRegistration Act, som förbjuder amerikanska organisationer att ta emot pengar från främmande makt om de inte registrerar sig hos myndigheterna. (Det finns tusentals registrerade "utländska agenter" i USA. Senast den lagen användes i en rättegång var år 2011 då FBI slog till mot Kashmiri American Council, som misstänkts vara finansierad av Pakistans underrättelsetjänst.)

Varför alltså denna panik? Ryssland gör ju bara det som USA och f.ö. också Vitryssland praktiserar sedan ett antal år tillbaka?
 
I grund och botten handlar det hela mycket riktigt om något som faktiskt lätt skulle kunna betecknas som främmande makts inblandning i andra länders inre angelägenheter. På 1930-talet skapades en rad lagar i västvärldens demokratier som skulle förhindra att tyska nazister och ryska kommunister ohindrat skulle bedriva propaganda runtom i världen. Efter den s.k. blomsterrevolutionerna i Serbien, Gerogien och Ukraina i början av 2000-talet infördes liknande lagar även i Vitryssland och, mig veterligen, också i Kina.

I Kreml minns man förstås de där blomsterrevolutionerna som ledde till regimskiften i länder som Serbien, Georgien och Ukraina. I sammanhanget spelade ju organisationer som finansierades med hjälp av "demokratistöd" från väst en avgörande roll. Och Putin har anledning att vara särskild sur på USA. Inför det senaste ryska presidentvalet i våras anslog USA nämligen ca 35 extra miljoner kronor för att "stärka det ryska civilsamhället". Pengar som i princip gick direkt till den ryska politiska oppositionen mitt under valkampanjen.

Bakom den nya ryska lagen, vars innehåll förstås kan diskuteras, ligger alltså Rysslands och andra länders vetskap om att västvärldens s.k. "demokratibistånd" helt enkelt går ut på att exportera en västerländsk demokratimodell.

Inte? Jämför gärna med svenska SIDA:s officiella mål för verksamheten i Östeuropa: stärkt demokrati, rättvis och hållbar utveckling samt närmande till Europeiska unionen och dess värderingar.”

 

Inga kommentarer: