2005-12-08

Spöstraff för bidragsfusk!

Den svenska folkhälsodebatten upphör inte att förvåna.

Nog var man efter ett drygt årtiondes vardagliga tillvaro i det här landet van vid de sedvanliga uppmaningarna att inte knarka, inte dricka alkohol, inte röka, undvika att ge saft och godis till barnen och att äta flottig mat samt att motionera efter jobbet. Annars går det åt helvete med hälsan. Och det är ju alldeles sant, även om de regelbundna morallyftande kampanjerna ibland kan upplevas som lite väl tjatiga.

Men på senare år har de s.k. "ohälsotalen" dvs de anställdas sjukfrånvaro hamnat alltmer i fokus för den politiska debatten. Och i det här sammanhanget har diverse experter slagit fast att personalens sjukfrånvaro uppenbarligen uteslutande beror på individuella brister. Det är de sjukskrivna själva som bär skulden för sin ohälsa - genom att inte leva ett sunt leverne (enligt folkhälsoinstitutets och socialstyrelens instruktioner)eller genom att helt sonika sjuka sig för att missbruka det mycket generösa svenska välfärden.

Detta kan förstås inte accepteras, eftersom det är arbetsköparna, skattebetalarna och samhällsmoralen som skadas allvarligt. Därför ska folkohälsan nuförtiden "bekämpas".

Att sjukfrånvaro faktiskt kan tänkas bero på ohälsosamma arbetsplatser också, det har man liksom valt att strunta i. Och konsekvensenligt så har försäkringskassan skruvat åt tumskruvarna och finner ett speciellt nöje i att göra livet surt för långtidsskjukskrivna och förtidspensionärer - oavsett om detta tar rimliga dimensioner eller ej. Läs till exempel om det här absurda fallet.

Bland de åtgärder som en del offentliga arbetsgivare hittat på för att sänka sina egna "ohälsosiffror" finns det smidiga knepet att helt enkelt vägrar acceptera att folk anmäla sig sjuka. De berörda uppmanas att ta ledig och i vissa fall hävdar man att somliga anställda inte har rätt att sjukskriva sig - så hänt när en doktorand vid Linköpings universitet försökte detta.

Inte nog med att alltfler röster framställa rätten att över huvud taget sjukskriva sig som en förmån, så har på något unket sätt personlig ohälsa blivit ett problem som ska ge de som är sjuka dåligt samvete. Det är illa nog.

Men nu har det blivit ännu mera tokig: Borgerliga riksdagsmän vill uppenbarligen att en särskilt minister som "bekämpar fusk i socialförsäkringssystemen" ska utses.

Och nästa debatt kommer förmodligen att handla om att höja straffmåtten för diverse socialförsäkringsfuskerier. Varför inte återinföra offentligt spöstraff?!

Kanske en långtidssjukskriven kommunalarbetare. Kanske inte.

Inga kommentarer: