2010-07-07

Lyssna på Fredrik Malm...

Valet närmar sig och högern blir alltmer desperat. När det inte finns argument i sak mot de rödgröna partiernas regeringsprogram blir det billiga knep som kvarstår. Guilty-by-asociation är ett sådant knep som är populärt. I kombination med en smula avdammat kommunistskrämsel blir resultatet Fredrik Malms senaste attack mot Vänsterpartiet.

Mot Fredrik Malms påståenden om de olika vänsterrörelser som nämns i sammanhanget kan man säga en hel del. T.ex att somliga av dessa faktiskt bildades för att bekämpa våldsamma diktaturer och/eller kolonialmakter. Att andra har varit utsatta för förtryck och inte kunnat delta i demokratiska val - helt enkelt därför att det inte finns någon sann demokrati i somliga länder.

Man skulle också kunna påpeka att folkpartiet och andra borgerliga partier ger sitt stöd - och skattebetalarnas pengar - till organisationer som nyss var inblandande i militärkupper mot demokratiskt valda presidenter (Honduras), finansierar exiloppositionsorganisationer, samverkar med aktörer som finansierar väpnade rörelser och annan destabiliserande verksamhet, har varit inblandad i korruptionsskandaler  m m.
Skulle jag ta mig tiden att gräva lite i det hela så skulle det nog komma fram både det ena eller andra.


Man skulle också kunna påpeka att Malm förstås läser Sadev-rapporter och diverse hemsidor som fan läser bibeln - klart att det går alldeles utmärkt att bara plocka fram de meningar och stycken som bekräfta en egen bestämda uppfattning - "socialism = diktatur".

Men det är ganska så onödigt, Malms attack mot Vänsterns internationella forum och i förlängningen Vänsterpartiet är ju inte saklig, utan förstås ideologisk. Och ur det här ideologiska perspektivet kan man ju bara instämma i kritiken: för en sann liberal är det förstås upprörande att vänstern får pengar från staten för att stödja vänsterrörelser runtom i världen. Rörelser som konsekvent bekämpar samma kapitalistiska system och samma klassvälde som folkpartiets systerpartier runtom i världen har byggt och försvarar.

Ur det perspektivet behövs heller ingen "granskning" av vänsterns internationella verksamhet, hela vänsterns verksamhet är ju "odemokratisk", ty enligt sitt partiprogram är ju Vänsterpartiet socialistiskt. Och vi vet ju alla hur många miljoner människor som dog pga Stalins brott, ju.

Ur mitt eget perspektiv har jag jättestora problem med det faktum att det faktiskt var Folkpartiet som har sett till att man ger Vänsterpartiet alla dessa skattebetalarpengarna för att kunna ägna sig åt "demokratistöd". Vänsterns internationella forum ska nämligen som partianknuten organisation bidra till att lära ut hur demokrati ska fungera: genom indirekta parlamentariska val inom ramarna för ett flerpartisystem, alltså ungefär som här i Sverige...

Det var den borgerliga regeringen som såg till att den här sortens verksamhet fick allt större resurser. Man tog pengar från annan SIDA-verksamhet och slussade dem direkt till riksdagspartiernas biståndsorganisationer. Mot vänsterns motstånd - vi tycker inte att partistöd är det bästa sättet att skapa ett mer rättvist samhälle.

Kontrollen av dessa pengar har varit bristande, kompetensen inom riksdagspartierna har länge varit tämligen dålig, för att kompensera detta har man behövt skaffa sig en växande apparat av skattepengfinansierade biståndsbyråkrater. Till råga på allt så ska vänsterpartister samarbeta med mer eller mindre skumma vänsterkrafter, precis på samma sätt som kristdemokrater ska göra det med sina specifika antifeministiska polare, moderater med sina reaktionära systerpartier, etc. Och mycket bättre lär det inte bli om SD någonsin skulle ta sig in i riksdagen. Den svenska demokratin bygger nämligen också på tanken att inget riksdagsparti ska diskrimineras, Fredrik.

För mig ligger lösningen på dilemmat på handen: Låt alla politiska partier finansiera sin internationella verksamhet med egna pengar.

Annars uttryckt: Bort med SIDA:s direkta stöd till de partianknutna organisationerna!

Inga kommentarer: