2011-09-02

Staffan Norberg is back. Och han skriver det som han gör sedan många år tillbaka. Det går tydligen att återanvända gamla debattartiklar och får de publicerade i DN-debatt vid behov. Jag gör samma sak och citerar mig själv:

"Sedan år 2003 kan man satsa en måndadslön och sin häck på att [Staffan Norberg] hör till de "ledande vänsterpartister" som inför varje partikongress, på senare år också efter varje partikongress, och inför varje valrörelse publicerar i DN hysteriska upprop eller syrliga debattartiklar om Vänsterpartiets brister. Sådant gynnar förstås en hel del andra intressen än de som Staffan tror sig främja"

Vill ni läsa hela mitt gamla alster så finns det här:
http://henke-s.blogspot.com/2007/12/om-nyttiga-idioter-frn-sdertlje.html

1 kommentar:

Staffan Norberg sa...

Henning Sussners analys av frekvensen debattartiklar tyder på att han i vart fall bekymrar sig då det argumentet uppenbarligen är ett tungt skäl att avstå från att vända på alla de stenar som gjort att det folkliga stödet rasar. Rekomennderar några av de lite djupare analysalster som med viss regelbundenhet publiceras av de stora opinionsinstituten som studerar varför människor röstar som de gör - eller varför människor inte röstar på partier.

Senast och enda gången jag publicerats på DN debatt var för 4 år sedan och liksom nu 3 år före nästa val.

"Staffan Norberg, som inför varje partikongress, på senare år också efter varje partikongress, och inför varje valrörelse publicerar i DN hysteriska upprop eller syrliga debattartiklar om Vänsterpartiets brister...." Hmm...det är alltså en ganska grov överdrift som när den upprepas lätt blir en sanning.....

Nåväl. sant i så motto att jag brukar upprepa en del argument för att jag tycker de är sanna och framförallt därför att absolut inget som går i den riktning som behövs har inträffat utan snarare låst partiet i sitt meningslösa navelskåderi. I så måtto har jag misslyckats. Jag är övertygad om att en ny ledning kommer att lyfta partiet men det skulle förstärkas om man även har modet att efer kongresvalen markera förändring inför väljarna. Men dylik självprövning har aldrig varit vänsterns grej.....